20-03-2024 - Dialogmøde om solcelleanlæg i Gørslev og omegn

Som nogen måske har bemærket på landsbyforeningens Facebook har der været afholdt dialogmøde i Gørslev Forsamlingshus, hvor berørte ejendomme til solcelleprojektet var inviteret.

Ifølge arrangørerne blev mødet afholdt i konstruktiv dialog med deltagerne, uden den store utilfredshed at spore i modsætning til naboprojektet ved Gummersmarke. På mødet kom man også ind på Gørslev Idrætsforenings udfordringer med manglende parkeringspladser og baneudvidelse til standardmål. Der var også forslag fremme om trampestig omkring solcelleanlægget samt afskærmende beplantning.

Der var bred enighed om at holde flere debatmøder for de berørte ejendomme, så alle holdes informeret samt at komme med forslag..

Herunder en orientering om, hvad det hele handler om
(lagt på siden af webmster den 25. marts 2024)