18. marts 2024

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Landsbyforeningen Gørslev og omegn og oplæg om varme- og energifællesskaber. Mandag den 18. marts 2024 i Gørslev Forsamlingshus

Kære alle!

Så er det blevet tid til vores årligt tilbagevendende generalforsamling. Denne gang har vi suppleret aftenen med mulighed for at høre om lokale løsninger på varme- og energiudfordringerne. Man er velkommen til at deltage i det hele - eller blot dele af aftenen. Vi glæder til at se jer. Planen er:

Kl. 18.00 er der mad - tapas. Medlemmer spiser gratis med. Er du ikke medlem og har lyst til at blive det, så koster det dig kr. 50,- og du kan nå at spise gratis med. Tilmelding til maden senest mandag den 11. marts på goerslevmad@gmail.com Bliv medlem: https://goerslev-omegn.dk/landsbyforeningen/bliv-medlem/ Kl. 19 er der generalforsamling Kl. 19.30 er der oplæg om lokale varme- og energifællesskaber arrangeret i samarbejde med Køge Kommunes Plan, Byg og Miljø.

Generalforsamling i Landsbyforeningen Gørslev og Omegn

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1 Valg af dirigent og stemmetællere.
2 Beretning.
3 Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab og budget.
4 Fastsættelse af kontingent.
5 Valg af lokalrådsmedlemmer og to suppleanter.
6 Valg af to revisorer og en suppleant.
7 Indkomne forslag til afstemning.
8 Ideer og forslag til drøftelse.
9 Eventuelt.