17. september Valgforsamling i Gørslev-Vollerslev Sogne

Valgforesamlingsmøde i Gørslev Forsamlingshus kl. 19.00 i anledning af kommende menighedsrådsvalg.

Hvis du er over 18 år og medlem af folkekirken, kan du møde op på valgforsamlingen og stille op til valget i menighedsrådet.

I 2024 er der valg til menighedsrådene i hele Køge Kommune. At sidde i et menighedsråd er en unik mulighed for at engagere sig i den lokale kirke - og tage ansvar for dens drift og fremtid

Et værdifuldt fællesskab
I menighedsrådet er man fælles om at skabe og drive kirke i sognet. Det giver et fællesskab der går på tværs af alder, køn, baggrund og kompetencer. Du kan være med til at skabe en kirke, som fortsat er en vigtig del af vores liv og samtid.

Sæt retningen for din kirke
Som medlem af et menighedsråd har du en vigtig stemme i dialogen om alt fra kirkeliv og aktiviteter til kirkens økonomi og vedligeholdelse. Kirken er i gennemsnit i kontakt med 70 procent af alle folkekirkemedlemmer på et år, og som menighedsrådsmedlem er du med til at sætte retningen.

Gør en forskel for andre
Skal der være mere for unge og børnefamilier, eller skal der gøres mere for de ældre og udsatte, eller skal I bevæge jer i en helt anden retning? Du kan gøre kirken nærværende og værdifuld for borgerne i dit sogn ved at planlægge de aktiviteter og arrangementer, du mener, der skal være i dit sogn.