Grundejerforeningen AskevangAfventer nyt fra grundejerforeningen efter at tidligere data der ikke længere var aktuelle nu er blevet slettet.