Aktive 50+ i Gørslev Forsamlingshus

Aktive 50 plus i Gørslev Forsamlingshus

Aktive 50+ er en samling af mennesker, som mødes den 1. tirsdag i måneden –om aftenen – i januar til juni – september til december. Formålet er at mødes under helt uformelle former, til en hel uformel snak. Gruppen bidrager selv til ”underholdningen” – det kan være at fortælle om en rejse, man har været på, en oplevelse man har haft, eller gruppen indbyder også indlægsholdere udefra. Der serveres kaffe og kage – kagen bages af én fra gruppen – og der erlægges 20 kr. herfor. Det herved opsparede beløb bruges til honorering af udefra kommen indlægsholder.

Hvis I eller andre ønsker program tilsendt, skal I oplyse mail adr. og programmet vil komme en uge før næste samling, der så vidt muligt vil være den første tirsdag i måneden.

Vi glæder os til at se dig. Tag endelig nogle gode venner med. Alle er velkomne, også selv om du ikke er 50+. Spørgsmål: 53 33 00 40 eller bendt.shansen@gmail.com

Hilsen Bendt

Aktive 50 plus i Gørslev Forsamlingshus

Kommende arrangement - kvinderne laver maden,

Kære 50+ere,

Der er lavet om på tidspunktet denne gang!!!!!! Vi mødes tirsdag, den 30/4 2024 kl. 19.00 i forsamlingshuset.

Det er kvindernes maddag!!!!. Så kom og nyd noget godt. Der er foreløbig 12 tilmeldte, så vi mangler mindst 8 flere.

Snyd ikke jer selv for en hyggelig aften i godt selskab, - mød op.

Husk at melde jer til senest torsdag den 25/4. Så kan kvinderne bedre planlægge maden.

NB. HUSK ATGiv besked på om I kommer enten på mail (bendt.s.hansen@gmail.com) eller på telefon 53 33 00 40. Senest torsdag.

Som sædvane er alle velkomne, mod besked til Bendt. Mange hilsener /Bendt