En portal til dit lokalområde

Denne hjemmeside er indgangsportal til landsbyerne: Gørslev, Slimminge, Vollerslev, Nyvang, Gummersmarke og Føjterup samt de omkringliggende landområder.

Hjemmesiden har fået et nyt udseende efter at den vi havde lidligere ikke lod sig opdatere. Vi har derfor måtte lave en ny hjemmeside der løbende gennemgår opdateringer.

Formålet er fortsat at skabe en fælles platform for alle foreninger, institutioner, interessegrupper og sammenslutninger, så borgere er opmærksomme på de mange aktiviteter og initiativer, der finder sted i vores dejlige område. Nyheder herunder:

Landsbyforeningen Landsbyforeningen Gørslev & Omegn ønsker at styrke det lokale fællesskab og demokrati samt at bevare og videreudvikle lokalsamfundet. Dette sker gennem aktivt medborgerskab og samarbejde med politikere og myndigheder, områdets foreninger, borgere, institutioner og erhverv. Foreningen dækker området Gørslev, Slimminge, Vollerslev, Nyvang, Gummersmarke og Fløjterup.

Landsbyforeningen arbejder for dig

Vi arbejder med en lang række projekter – bl.a. udbredelse af fibernet i området, bedre mobildækning og forbedring af trafikforhold. Derudover arrangerer vi forskellige sociale aktiviteter; ofte i samarbejde med andre foreninger i lokalområdet.

Har du noget på sinde eller sidder inde med en god idé til en aktivitet eller sag, vi skal kæmpe for, så vil vi meget gerne høre fra dig. Du kan også støtte vores arbejde ved at blive medlem af Landsbyforeningen. Vi danner løbende arbejdsgrupper, hvor vi meget gerne vil engagere borgere udenfor Lokalrådet. Nye projekter bliver annonceret på denne hjemmeside og på Facebook.

Lokalrådet består af 8 ildsjæle – mød her bestyrelsen for Landsbyforeningen eller læs vedtægterne og referater.

Her er nogle af vores projekter og initiativer:

 • Fællesspisninger - fire gange om året afholdes der fællesspisning i Gørslev forsamlingshus, hvor vi skiftes til at lave mad
 • Fibernet - det er Landsbyforeningens ønske løbende at medvirke til udbredelse af fibernettet, så også beboere i de yderste landområder får tilbudt fibernet.
 • Nyt hjemmeside design efter nedbrud - Landsbyforeningens nye hjemmeside fungerer som en ‘indgangsportal’ for hele Gørslev og omegn og viser, hvor rig området er på foreningsliv og fritidsmuligheder.
 • Vælgermøder - Landsbyforeningen arrangerer vælgermøder til kommunalvalg og opfordrer til dialog mellem lokalpolitikere og borgere
 • Førstehjælp - Kurser - livreddendei førstehjælp
 • Bedre mobildækning - Mange klager over dårlig mobildækning i Gørslev og omegn. Landsbyforeningen arbejder på at få bedre mobildækning.
 • Lundegaardsvej Sikker trafik - Det er vigtigt, at vi alle – og ikke mindst vores børn – kan færdes sikkert i trafikken. Målinger har vist, at der køres meget hurtigere end det tilladte.
 • Høringssvar og lokalplaner - landsbyforeningen går i dialog med kommunalpolitikere og andre interessenter for at få vores mærkesager igennem.
 • Lokalhistorisk aften - i samarbejde med Lokalhistorisk Forening fortalte Leif Lørring medrivende om området – helt tilbage fra istiden og frem til nutiden!
 • Foreninger-synergi - Synergi mellem foreninger. Landsbyforeningen opfordrer alle foreninger, institutioner og interessegrupper til at drage nytte af hinanden og gøre vores det til et endnu bedre sted at bo.
 • Julekoncert og fællesspisning - hver jul arrangerer Menighedsrådet i samarbejde med Landsbyforeningen fællesspisning og julekoncert.
 • Landsbyforum i Køge kommune - landsbyforeningen deltager aktivt i sammenslutningen af landsbyer i Køge kommune, hvis formål er at fremme udviklingen i landdistriker.
 • Fællesspisning med børn som kokke - alle børn i området inviteres hvert år til at stå for maden ved Landsbyforeningens fællesspisning i vinterferien.

Andre aktiviteter

Plante-bytte-dag i anlægget i Gørslev
Svampeture i skoven med kyndig vejleder
Undersøgelse af muligheder for ændring af 4100-postnummeret
Talerør for udfordringer med kloakering i Gørslev
Bevarelse og vedligehold af stier og rekreative arealer
Bevarelse af børnehuset
Samspil med kommunen om offentlige arealer
Ansøgning om flere hjertestartere